Groepsverwijdering asbestdaken voor woningen in Kapelle-op-den-Bos

Inwoners van Kapelle-op-den-Bos krijgen de kans om op een kwaliteitsvolle en veilige manier hun asbestdak te laten vervangen. Bijkomend is er een gratis isolatie-advies voorzien. Op 20 maart gaat hierover een informatiemoment door in de Muyldermanszaal van het gemeentehuis (Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos).

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Daarom vroeg OVAM om een beleid uit te werken om die doelstelling te halen. Binnen de realisatie van haar Actieplan Asbestafbouw biedt OVAM aan lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwprojecten voor haar inwoners. De gemeente Kapelle-op-den-Bos en 3Wplus vzw sloegen de handen in elkaar en dienden bij OVAM een subsidieaanvraag in voor de groepsverwijdering van asbesthoudende daken bij woningen. Eind december werd deze aanvraag goedgekeurd.

Vermits de subsidie voor dit project begrensd is, kunnen we maar een beperkt aantal asbestdaken vervangen. De eerste 50 inschrijvingen worden, na een screening aan de hand van enkele selectiecriteria, herleidt tot ongeveer 25 effectieve deelnemers. Indien dit project een groot succes is, kan er eventueel een bijkomende subsidie bij OVAM aangevraagd worden.

 > naar de inschrijvingsformulier

Welk voordeel heeft deelnamen aan de groepverwijdering asbestdaken voor mij?

 • OVAM geeft een subsidie voor het afvoeren en storten van het asbesthoudend afval. Deze premie bedraagt 90%, met een maximaal subsidieerbaar bedrag van 320 euro per opgehaalde ton asbestcement. Dit kan voor een dak van 150 m² oplopen tot 700 euro subsidie.
 • De projectpartners zoeken in jouw plaats een aannemer. Je hoeft dus zelf geen aannemers te contacteren.
 • Je bent zeker dat het asbesthoudend materiaal op jouw huis door een professionele aannemer op een correcte en veilige manier wordt verwijderd.
 • Als jouw woning nog niet voldoende geïsoleerd is, kan je van de gelegenheid gebruik maken om extra te isoleren. Op die manier bespaar je energie. Dialoog vzw geeft binnen dit project gratis duurzaam bouwadvies op maat van jouw dak.
 • Je verwijdert asbest uit de omgeving en zorgt er mee voor dat jouw omgeving en woning veiliger en gezonder worden.

 > naar de inschrijvingsformulier

Hoe verloopt deze groepsverwijdering?

 • Eerst gaan we op zoek naar een groep geïnteresseerde burgers. Op deze manier wordt duidelijk welke types van daken voorkomen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven.
 • Op 20 maart om 19u30 gaat er een infomoment door in het gemeentehuis voor de inwoners in de Muyldermanszaal.
 • Op 27 maart, 3 april en 10 april geeft Dialoog vzw aan de eerste 50 inschrijvingen gratis technisch advies. Dit gaat ook door in het gemeentehuis. Tijdens deze adviesmomenten wordt jouw dak ook afgetoets aan de selectiecriteria. 25 daken worden voor deelname geselecteerd. Het is dus belangrijk dat je op één van deze data kan langskomen.
 • Daarna gaan we op zoek naar een aannemer. Geïnteresseerde aannemers dienen een offerte in op basis van een door ons duidelijk opgestelde offertevraag. We evalueren de ingediende offertes waarbij we rekening houden met verschillende criteria waaronder prijs, ervaring,
  aanpak van de werken, …
 • Als de aannemer gekend is, maak je een afspraak met hem voor een plaatsbezoek. De aannemer komt ter plaatse om zich te vergewissen van de situatie. Op basis van dit bezoek maakt hij een offerte op maat waarbij hij gebruik maakt van eenheidsprijzen die hij opgegeven heeft voor deze opdracht. Geïnteresseerde aannemers dienen een offerte in op basis van een door ons duidelijk opgestelde offertevraag.

 > naar de inschrijvingsformulier

Inschrijven kan hier:

1Gegevens
2Mijn woning / Mijn dak
3Mijn vebruik