Goed Gerenoveerd Gooik

Het project ‘Goed gerenoveerd’ biedt inwoners van Gooik met een beperkt inkomen de
kans om energierenovaties uit te voeren, met een renteloze lening.
Wat houdt het project in?
  • Voor Gooik is er een budget voorzien voor de renovatie van een 10-tal woningen.
  • Per woning is er een renteloze lening voorzien van maximaal 25.000 euro. Dit bedrag kan gebruikt worden voor o.a. isolatie, zonnepanelen, de installatie van energiebesparende toestellen, …
  • Het geleende bedrag moet pas na 20 jaar terugbetaald worden.
  • Dankzij de begeleiding en opvolging van de partners, wordt er heel wat werk uit handen genomen.
Waarom dit project?

Wie zijn of haar woning wil renoveren, moet de voor de werken meestal op voorhand betalen. Wie daarvoor geen spaargeld heeft of geen lening kan afsluiten, moet de renovatieplannen opbergen. Veel gezinnen stellen hierdoor broodnodige renovatiewerken. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, stijgt de energiefactuur, daalt de waarde van de woning en gaat het wooncomfort achteruit. Verschillende woningen voldoen daardoor niet aan de veiligheids- en gezondheidsnormen.

Dit project is een hefboom om de woningkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze gemeente.

Wat zijn de voordelen?
  • Je krijgt een renteloze renovatielening van maximaal 25.000 EUR die je pas na 20 jaar moet terugbetalen.
  • Je krijgt gratis renovatiebegeleiding.
  • Je woning wordt kwaliteitsvoller en energiezuiniger. Je energiefactuur zal hierdoor sterk afnemen.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je komt in aanmerking als:
- je eigenaar-bewoner zonder andere eigendommen bent
- je een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van max. € 31.870 verhoogd met € 1.660 per persoon ten laste hebt (inkomen van 3 jaar eerder).

De noodkoopwoning:
- is de hoofdverblijfplaats
- heeft structurele problemen (veiligheid, gezondheid, kwaliteit) en er moeten belangrijke werkzaamheden gebeuren (bv. isolatie, energiebesparende werken, ...).

Hoe verloopt het traject?

Wil je instappen, dan krijg je meer info en volgt een onderzoek naar je inkomen en de staat van je woning.

1. OPMAAK RENOVATIEPLAN
Als je kandidatuur bevestigd is, komt een medewerker langs om na te gaan welke renovatiewerken belangrijk zijn. Dit wordt in een renovatieplan gegoten.

2. UITLEG RENOVATIEPLAN EN CONTRACT
Voor je een leningscontract tekent, krijg je uitleg over het renovatieplan, de leningsvoorwaarden en de begeleiding
gedurende de werken.

3. UITVOERING VAN DE WERKEN
De renovatiebegeleider vraagt offertes aan en volgt de werken op. De facturen worden rechtstreeks uitbetaald aan de aannemer.

4. AFBETALING
Na de werken moet je niets afbetalen. Dit gebeurt na 20 jaar. De maximale afbetalingstermijn is 15 jaar (20 + 15 jaar). Er wordt in tussentijd wel een hypotheek op je woning genomen.

Welke werken komen in aanmerking?

Alle structurele werken zijn aanvaardbaar, voor zover ze vallen onder de voorwaarden van de Vlaamse Renovatiepremie, premies van Fluvius en Vlaamse Energielening.

In de praktijk zijn enkel structurele werken mogelijk, en werken die de energieprestatie van de woning verbeteren. Daken, ramen, elektriciteit, gevelisolatie, … komen dus in aanmerking.

Afwerkingen van bijvoorbeeld vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf komen normaal gezien niet in aanmerking. 

De renovatiebegeleider gaat samen met jou in detail na wat mogelijk is.

Vragen of je kandidatuur indienen? Contacteer ons

Bart Nachtegael
Sociaal adviseur