Infomoment verhuren - Galmaarden

Op woensdag 7 oktober gaat er in het Baljuwhuis in Galmaarden een infomoment door over huren en verhuren. Tijdens de infosessie wordt het accent gelegd op mogelijke probleemsituaties. Inschrijven is verplicht.

De huur wordt tijdig betaald, de communicatie met uw huurder verloopt vlot, problemen worden tijdig gemeld en na de huur wordt uw huurwoning in perfecte staat achtergelaten. Een droomsituatie. In de praktijk loopt het spijtig genoeg vaak anders. Tijdens de infoavond ‘verhuren’ wordt het accent gelegd op mogelijke probeemsituaties:

• Hoe ga je als verhuurder om met deze situaties?

• Hoe kunnen deze worden vermeden?

• Wat zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder?

Aansluitend zal het sociale verhuurkantoor uit de regio hun werking toelichten. Zo kom je onder andere te weten wat je van een sociaal verhuurkantoor mag verwachten wanneer zij jouw woning huren.

Waar en wanneer?

  • Woensdag 7 oktober om 19.30 uur
  • zaal Kelderken Baljuwhuis Galmaarden (Kammeersweg 2 1570)

Hoe inschrijven?

Inschrijven is verplicht en kan via renaat.bockstael@3wplus.be of 0483 27 48 53

Coronamaatregelen

Tijdens het infomoment worden de nodige veiligheidsvoorschriften gevolgd. Het aantal aanwezigen is beperkt tot 30 (liefst niet meer dan 2 personen van een-zelfde huishouden), tussen de aanwezigen is er voldoende plaats, de ruimte wordt verlucht en er is handgel voorzien.