Boomerang

De gemeentelijke kinderopvang ‘Boomerang’ is een samenwerkingsverband tussen de vzw 3Wplus Kinderopvang en het gemeentebestuur Wemmel. De opvang is bestemd voor:
• kinderen die school lopen in een van de Wemmelse basisscholen
• kinderen die elders naar school gaan maar wel in Wemmel wonen


!! Si vous voulez l'information en français, contactez-nous via opvang.wemmel@3wplus.be

Vind de nodige info snel terug

Waar staat Boomerang voor?

Opvang Boomerang staat voor een huiselijke sfeer waar het kind centraal staat. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. De begeleiding gaat persoonlijk om met de kinderen en biedt hen de nodige zorg en aandacht. Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen in onze Boomerang.

Wanneer is Boomerang open?

We zorgen voor binnenschoolse opvang op volgende momenten:

Voorschools

Vanaf 7u

Naschools

Tot 18u

Woensdagnamiddag

Tot 18u

Tijdens de middagpauze*

 

Tijdens pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen & brugdagen

*Als je kind niet in de middagopvang blijft, moet je dit bij het begin van elk schooljaar schriftelijk melden via vtw@wemmel.be . Ook wanneer er zich een wijziging voordoet in de loop van het jaar, moet dit gemeld worden. Zo niet ontvang je toch een factuur.  

We zorgen elke schoolvakantie voor vakantieopvang in de gemeentelijke basisschool.

(! Opgelet: op wettelijke feestdagen is er geen kinderopvang!)

Hoeveel kost Boomerang?

OP SCHOOLDAGEN 

Ochtendopvang 

€ 0,64 per dag 

Vanaf 7u tot een kwartier voor de aanvang van de les 

Middagopvang
(niet op woensdag) 

€ 7,38 per maand (forfait) 

Vanaf een kwartier na het einde van de laatste les in de voormiddag tot een kwartier voor de aanvang van de eerste les in de namiddag  

Avondopvang 

€ 2,64 per dag 

Vanaf een kwartier na het beëindigen van de laatste les tot 18u 

Woensdagopvang 12u-14u  

€ 2,11 per dag 

Vanaf een kwartier na de laatste les  

Woensdagopvang 14u-18u  

€ 4,22 per dag 

Woensdagopvang 12u-18u 

€ 6,32 per dag 

 

OP VAKANTIEDAGEN  

Halve vakantiedag (van 7u tot 13u of van 12u tot 18u) 

€ 6,32 per halve dag 

Volledige vakantiedag  

€ 12,65 per dag 

Vakantieweek waarin een officiële feestdag valt 

(4-dagenweek) 

€ 41,74 per week 

Volledige vakantieweek (5-dagenweek) 

€ 50,59 per week 

 

OP SCHOOLVRIJE DAGEN  

(pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag, brugdag en laatste schooldag) 

Halve schoolvrije dag * 

€ 6,32 per halve dag 

Volledige schoolvrije dag  

€ 12,65 per dag 

 

In bepaalde gevallen heb je recht op een korting. Dit staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je hoeft enkel voor de vakantieopvang in te schrijven. Je schrijft je kind minstens 3 werkdagen voorafgaand aan de gewenste opvangdag in via: 

I-School

Je login kan je aanvragen bij de school van je kind of bij de dienst Vrije tijd & Welzijn via e-mail. Je login moet je 12 uur na ontvangst valideren met een paswoord. Pas dan heb je toegang tot i-school. 

Let op! Schrijf tijdig in want het maximum aantal opvangplaatsen ligt tijdens elke vakantieperiode vast.

Hoe kan ik Boomerang contacteren?

Virginie Priem
Coördinator Boomerang

Volg ons ook via facebook!