Mijn huis in nood

Met het project ‘Mijn huis in nood!’ bieden we een renteloze renovatielening met uitgestelde betaling aan inwoners van Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Wemmel, met daarnaast sociale en technische begeleiding.
Wat houdt het project in?

Met het project ‘Mijn huis in nood!’ bieden we een renteloze renovatielening met uitgestelde betaling aan inwoners van Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Wemmel, met daarnaast sociale en technische begeleiding.

Waarom dit project?

Wie zijn of haar woning wil renoveren, moet de voor de werken meestal op voorhand betalen. Wie daarvoor geen spaargeld heeft of geen lening kan afsluiten, moet de renovatieplannen opbergen. Veel gezinnen stellen hierdoor broodnodige renovatiewerken. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, stijgt de energiefactuur, daalt de waarde van de woning en gaat het wooncomfort achteruit. Verschillende woningen voldoen daardoor niet aan de veiligheids- en gezondheidsnormen.

Dit project is een hefboom om de woningkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze gemeente.

Wat zijn de voordelen?
 • Je krijgt een renteloze renovatielening van maximaal 25.000 EUR die je pas na 20 jaar moet terugbetalen.
 • Je krijgt gratis renovatiebegeleiding.
 • Je woning wordt kwaliteitsvoller en energiezuiniger. Je energiefactuur zal hierdoor sterk afnemen.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 • Het moet gaan op je enige eigen woning, die je zelf bewoont.
 • De woning moet gelegen zijn in Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel of Wemmel.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 31.550 (te verhogen met 1.650 euro per persoon ten laste). Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2018
  OF
  Het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen.
 • Openstaan voor renovatiebegeleiding
Hoe verloopt het traject?

1. Je toont interesse in de lening en bijhorende renovatiebegeleiding. Na controle van de voorwaarden komt de woonconsulent of sociaal werker bij jou thuis om een sociaal en technisch onderzoek uit te voeren.

2. Je kandidatuur krijgt op basis hiervan een score die je rangorde bepaalt tussen alle geïnteresseerden.

3. Wanneer je kandidatuur aanvaard is, onderteken je het contract en kan de renovatiebegeleider van start gaan. Die vraagt offertes op bij verschillende aannemers en volgt de werken op.

4. De facturen worden betaald door het Energiehuis die je lening beheerd.

5. Na 20 jaar krijg je de vraag om het geld maandelijks terug te betalen met een maximale termijn van 15 jaar. Wanneer je de woning verkoopt of niet meer aan de voorwaarden voldoet, betaal je het geld onmiddellijk terug.

Welke werken komen in aanmerking?

Alle structurele werken zijn aanvaardbaar, voor zover ze vallen onder de voorwaarden van de Vlaamse Renovatiepremie, premies van Fluvius en Vlaamse Energielening. In de praktijk zijn enkel structurele werken mogelijk, en werken die de energieprestatie van de woning verbeteren. Daken, ramen, elektriciteit, gevelisolatie, … komen dus in aanmerking.

Afwerkingen van bijvoorbeeld vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf komen normaal gezien niet in aanmerking. 

De renovatiebegeleider gaat samen met jou in detail na wat mogelijk is.

Welke documenten heb je nodig?
 • Aanslagbiljet van de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019
 • Bewijs van enige woning van beide partners
 • Hypotheek- en leningsakte
 • Attest kinderbijslag van de maanden januari, februari en maart
 • Adreshistoriek en gezinssamenstelling
 • Aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • Eindafrekening energie en water
 • Betalingsbewijzen brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

De meeste van deze documenten kun je online terugvinden met gebruik van je identiteitskaart. Een praktische handleiding kan je hier terugvinden.

Hoe kan je jouw kandidatuur indienen?

Neem contact op met de woonconsulent van jouw gemeente:

Lucas Dondeyne
Woonconsulent Grimbergen
Sabien Flamang
Woonconsulent Steenokkerzeel
Sandra Van Dooren
Woonconsulent Wemmel
Wendy Thielemans
Woonconsulent Kampenhout