Mijn huis in nood

Met het project ‘Mijn huis in nood!’ bieden we een renteloze renovatielening met uitgestelde betaling aan inwoners van Grimbergen, Kampenhout, Wemmel en Zemst, met daarnaast sociale en technische begeleiding.
Wat houdt het project in?

Met het project ‘Mijn huis in nood!’ bieden we een renteloze renovatielening met uitgestelde betaling aan inwoners van Grimbergen, Kampenhout, Wemmel en Zemst, met daarnaast sociale en technische begeleiding.

Waarom dit project?

Wie zijn of haar woning wil renoveren, moet de voor de werken meestal op voorhand betalen. Wie daarvoor geen spaargeld heeft of geen lening kan afsluiten, moet de renovatieplannen opbergen. Veel gezinnen stellen hierdoor broodnodige renovatiewerken. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, stijgt de energiefactuur, daalt de waarde van de woning en gaat het wooncomfort achteruit. Verschillende woningen voldoen daardoor niet aan de veiligheids- en gezondheidsnormen.

Dit project is een hefboom om de woningkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze gemeente.

Wat zijn de voordelen?
 • Je krijgt een renteloze renovatielening van maximaal 50.000 euro die je pas na 20 jaar moet terugbetalen.
 • Je krijgt gratis renovatiebegeleiding.
 • Je woning wordt kwaliteitsvoller en energiezuiniger. Je energiefactuur zal hierdoor sterk afnemen.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
 • Het moet gaan op je enige eigen woning, die je zelf bewoont.
 • De woning moet gelegen zijn in Grimbergen, Kampenhout, Wemmel of Zemst
 • U behoort tot de laagste inkomenscategorie:
  - alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 40.730 euro
  - alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen ≤ 57.020 euro
  - per extra persoon ten laste: + 4.160 euro
  En u mag niet in aanmerking komen voor een renovatielening bij uw bank of de Mijn VerbouwLening.

 • Openstaan voor renovatiebegeleiding
Hoe verloopt het traject?

1. Je toont interesse in de lening en bijhorende renovatiebegeleiding. Na controle van de voorwaarden komt de woonconsulent of sociaal werker bij jou thuis om een sociaal en technisch onderzoek uit te voeren.

2. Je kandidatuur krijgt op basis hiervan een score die je rangorde bepaalt tussen alle geïnteresseerden.

3. Wanneer je kandidatuur aanvaard is, onderteken je het contract en kan de renovatiebegeleider van start gaan. Die vraagt offertes op bij verschillende aannemers en volgt de werken op.

4. De facturen worden betaald door het Energiehuis die je lening beheerd.

5. Na 20 jaar krijg je de vraag om het geld maandelijks terug te betalen met een maximale termijn van 25 jaar. Wanneer je de woning verkoopt of niet meer aan de voorwaarden voldoet, betaal je het geld onmiddellijk terug.

Welke werken komen in aanmerking?

Voor werken die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie.

De renovatiebegeleider gaat samen met jou in detail na wat mogelijk is.

Welke documenten heb je nodig?
 • de meest recente aanslagbiljetten
 • bewijs van enige woning van beide partners
 • hypotheek- en leningsakte
 • attest kinderbijslag van de maanden januari, februari en maart
 • adreshistoriek en gezinssamenstelling
 • aanslagbiljet onroerende voorheffing
 • eindafrekening energie en water
 • betalingsbewijzen brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

De meeste van deze documenten kun je online terugvinden met gebruik van je identiteitskaart. Een praktische handleiding kan je hier terugvinden.

Hoe kan je jouw kandidatuur indienen?

Neem contact op met de woonconsulent van jouw gemeente:

Eef Coox
Woonconsulent Grimbergen
Sandra Van Dooren
Woonconsulent Wemmel
Anke Verhelpen
Woonconsulent Kampenhout
Bert Carpentier
Woonconsulent Zemst