3Wplus

3Wplus gezond én groeiend bedrijf

Zelfs in deze moeilijke coronatijden is 3Wplus erin geslaagd om te groeien en gezond te blijven.

De groei die het bedrijf 3Wplus de afgelopen jaren heeft gekend, blijft zich doorzetten. Zo is het personeelsbestand op één jaar tijd gestegen met 18 procent. Momenteel zijn er 255 personeelsleden in dienst bij de vier vzw’s van 3Wplus, de vele vrijwilligers en zelfstandige onthaalouders niet bijgerekend. De tevredenheid onder het personeel lijkt toegenomen. Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 lag het personeelsverloop 45 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.  

De cijfers geven verder duidelijk aan dat 3Wplus financieel gezond is. Zo vertonen de balans en de resultatenrekening van de 4 vzw’s in 2019 een positief resultaat van ruim 272.000 euro. Ook het jaar 2020 zal worden afgesloten met een overschot, al zal dat door de coronacrisis en de werken aan de nieuwe vestiging in Mollem wat lager uitvallen. Voor 2021 zal het budget opnieuw toenemen. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden begroot op ongeveer 10 miljoen euro. Naar alle verwachting zullen we eind volgend jaar andermaal positieve cijfers kunnen voorleggen.