Kinderopvang

3Wplus neemt Grimbergse kinderopvang over

Met de overname van de opvang in de Grimbergse basisscholen heeft 3Wplus de kaap van tien kinderopvanginitiatieven bereikt.

Begin april neemt 3Wplus de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in de vier gemeentelijke basisscholen van Grimbergen over. Het gemeentebestuur voerde een ruime marktbevraging uit en kwam tot de conclusie dat de visie en het pedagogisch beleid van 3Wplus het meest aansloot bij de wensen van de gemeente. Ook het financiële plaatje klopte. ‘Op vlak van zowel prijs als kwaliteit kwamen we er als beste uit’, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang bij 3Wplus. ‘We brengen onze ervaring in het organiseren van kinderopvang mee. We zorgen voor opleidingen voor de begeleiders, die allemaal bij ons aan de slag kunnen en een contract van onbepaalde duur krijgen. We nemen zelfs extra mensen aan en hebben twee coördinatoren aangeworven om de kinderopvang in goede banen te leiden, ook op administratief vlak. Ons team zal veel meer doen dan toezicht houden. Op schoolvrije dagen en woensdagnamiddagen zullen er activiteiten zijn voor de kinderen. Tijdens de middag krijgen we ondersteuning van een heel aantal leerkrachten. Zij worden ingeschakeld als vrijwilliger.’