3Wplus

Affichecampagne tegen discriminatie en voor samenwerking

Een affichecampagne moet duidelijk maken dat discriminatie op de werkvloer niet door de beugel kan en samenwerking hét uitgangpunt vormt.

Een moeilijke situatie rond racisme binnen het maatwerkbedrijf van 3Wplus maakte duidelijk dat het jaarthema ‘samenwerken’ zeker goed gekozen was. ‘We zijn met een affichecampagne begonnen en op de eerste affiche stond meteen vermeld dat er binnen 3Wplus geen plaats is voor racisme. In ons maatwerkbedrijf zijn mensen met veel verschillende achtergronden aan de slag. Het is belangrijk dat iedereen zich aanvaard voelt’, legt HR-medewerker Christel Coppens uit. ‘Daarnaast hebben we nog enkele andere affiches aangemaakt gebaseerd op de antwoorden van de doelgroepwerknemers op de vraag wat samenwerken voor hen betekent. Het uithangen van de affiches is een eerste stap maar zeker niet de enige. Zo gaan we nog meer in gesprek met de arbeiders. Zo ben ik in maart gestart met avondpermanenties waar iedereen onder meer kan vertellen hoe de werkdag is verlopen en hoe ze het samenwerken ervaren.’

Ook het omkaderend personeel van het maatwerkbedrijf, met daarbij onder meer de begeleiders en de projectverantwoordelijken, worden met affiches aangemoedigd om nog meer samen te werken.