3Wplus

Goede cijfers in moeilijk coronajaar 2020

De coronacrisis heeft zeker impact gehad op de werking van 3Wplus. Toch hebben we 2020 kunnen afsluiten met enkele mooie cijfers:

  • De balans en de resultatenrekening van de 4 vzw’s vertoonden aan het einde van het jaar een positief resultaat van ruim 296.000 euro. Dat is iets beter dan in 2019.
  • Het team van 3Wplus bestond eind 2020 uit 344 mensen. Het gaat om 246 personeelsleden met een arbeidscontract, 2 minder dan een jaar voordien. Rekenen we dit om naar voltijdse banen, dan is er wel een stijging merkbaar van 161 naar 176. Daarnaast telden we nog 98 medewerkers met een ander statuut: 63 vrijwilligers, 25 onthaalouders en 10 Artikel 60’ers (tewerkstelling via het OCMW).
  • Het ziekteverzuim bij 3Wplus valt lager uit dan het nationaal gemiddelde van 5,54 procent.

Het jaarverslag 2020 is integraal na te lezen op onze website.