Kinderopvang

Grimbergen doet beroep op 3Wplus voor uitwerking nieuw opvangdecreet

Vlaanderen roept ieder gemeentebestuur op om het aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten beter af te stemmen op de noden en wensen van zowel kinderen als ouders. Het team Kinderopvang van 3Wplus wil de lokale besturen daarin bijstaan. Het gemeentebestuur van Grimbergen doet alvast een beroep op ons om het decreet mee vorm te geven. ‘We zullen de gemeente drie jaar lang ondersteunen. Eén van onze medewerkers zal zich hier twee dagen per week mee bezighouden. In die periode werken we samen een plan uit’, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang. ‘We doen dit in alle neutraliteit. Dat we zelf kinderopvang organiseren in de gemeente staat hier los van.’ 

Gepubliceerd op 16 augustus 2022