Wonen

Voorstel voor aangenamere wijk? Stop het in de ideeënbus

Inwoners van de sociale woonwijk Trits in Kampenhout kunnen op een gemakkelijke manier problemen aankaarten of voorstellen doen voor een aangenamere buurt. Ze kunnen hun idee of verbeterpunt posten in een speciaal door 3Wplus ontworpen brievenbus. ‘De brievenbus werkt zeer laagdrempelig. Zelfs kinderen laten briefjes achter waarmee we aan de slag kunnen’, zegt woonconsulent Wendy Thielemans. ‘Bij de bewoners hebben we nog een enquête laten rondgaan waarin ze konden aanduiden of ze bijvoorbeeld een voetbalveldje, een speeltuin, een petanquebaan of een fontein in de wijk wilden. Op basis van de resultaten kunnen we een subsidie aanvragen voor de realisatie van een mooi project.’

INFO: wendy.thielemans@3wplus.be