PRIVACYVERKLARING 3WPLUS

Identiteit

3Wplus vzw – BE 0447 628 472
3Wplus Kinderopvang vzw – BE 0893 870 539
3Wplus Werk vzw – BE 0467 004 520
3Wplus Energie vzw – BE 0825 826 821
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
privacy@3wplus.be
Hierna genoemd “3Wplus vzw”

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen of kunnen wij zaken met u doen als u een leverancier of een zakelijke partner bent. Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Waarvoor hebben we uw gegevens nodig?

Kinderopvang

De projecten van 3Wplus vzw Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De projecten worden ingebed in het lokaal kinderopvangbeleid. Enkel de strikt noodzakelijk persoonsgegevens van kinderen en gezinnen zullen worden verzameld en gebruikt voor klantenadministratie, facturatie, naleving van subsidievoorwaarden en vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang, of voor de ontwikkeling van een beleid.

Maatwerk                                  

3Wplus vzw organiseert werk op maat van specifieke doelgroepen. Uw persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer.

Wonen en energie

3Wplus vzw zet in op efficiëntie en het delen van kennis op intergemeentelijk niveau evenals werken aan een aangepaste en energiezuinige woning van goede kwaliteit voor iedereen. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en gebruikt om onder meer onze activiteiten bekend te maken en projecten te realiseren.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan 3Wplus vzw verstrekt, worden verwerkt met de nodige zorg en conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. 3Wplus vzw verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen. Uitschrijven is steeds mogelijk via info@3wplus.be.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

3Wplus vzw geeft uw gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. U kan vragen om uw persoonsgegevens door te sturen, bijvoorbeeld als u van kinderopvang verandert. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen kan u een e-mail sturen naar privacy@3wplus.be. De aanvraag zal binnen de maand worden verwerkt.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.