Onderhoud, groen en klusjes

Dagelijks zijn verschillende ploegen in de weer met het schoonmaken en onderhouden van allerlei plantsoenen, gebouwen en voorzieningen. Zowel van lokale besturen als van particulieren.

Voorbeelden van opdrachten die toevertrouwd kunnen worden aan 3Wplus Werk:

  • Tuintjes van gepensioneerden die het onderhoud ervan zelf niet meer aankunnen
  • Onderhoud van openbare wegen, kerkhoven, rusthuizen
  • Pesticidevrije onkruidbestrijding
  • Allerlei klusjes in een kinderopvang

Contacteer ons voor een offerte
maatwerk@3wplus.be
02/486.64.01

Antigraffitiploeg

De antigraffitiploeg komt tegemoet aan een groeiende vraag vanuit gemeentebesturen in de regio. Het doeltreffend verwijderen van graffiti zonder de ondergrond onherstelbaar te beschadigen vergt immers een specifieke aanpak.

De mobiele ploeg maakt gebruik van een zandstraalinstallatie op lage druk, naargelang de ondergrond en de graad van vervuiling. Daarenboven kan een beschermlaag aangebracht worden die nieuwe graffiti voorkomt.

Contacteer ons voor meer informatie of voor een offerte:
maatwerk@3wplus.be
02/486.64.01

Monumenten

De monumentenploeg verricht allerlei onderhoudswerken in en rond (al dan niet beschermd) bouwkundig erfgoed (kerken, kerkhofmuren, kapellen, kastelen, herenhuizen, grafzerken, oorlogsmonumenten, enz.). Deze werken komen meestal in aanmerking voor onderhoudspremies van de Provincie Vlaams-Brabant.

Openbare besturen, kerkfabrieken, scholen, verenigingen en privé-instanties die bouwkundig erfgoed bezitten of beheren kunnen een beroep doen op de Monumentenploeg. Door tijdig de noodzakelijke onderhoudswerken aan waardevol patrimonium uit te voeren, kan vermeden worden dat er later onnodige, dure financiële ingrepen nodig zijn.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Wij komen ter plaatse en doen de nodige vaststellingen en metingen. U krijgt van ons een gedetailleerde prijsofferte samen met nuttige informatie rond subsidiëring. Indien u akkoord gaat met de voorgestelde prijsofferte, spreken we de aanvangsdatum af en worden de werken volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

Contacteer ons voor meer informatie of voor een offerte:
maatwerk@3wplus.be
02/486.64.01

Druivenserres in Overijse en Hoeilaart

Het werkveld van 3Wplus afdeling Solheide en Kelleveld ligt in de Vlaams-Brabantse Druivenstreek. Momenteel verschaft onze afdeling werk aan een 12tal personen uit de regio.

Onze taken zijn op te splitsen in twee grote thema’s: enerzijds groenzorg en kleine werken en anderzijds de restauratie van de typische druivenserres. Binnen de beide componenten hebben we zowel klanten uit de publiekelijke sfeer – voornamelijk de Gemeente Overijse en de Gemeente Hoeilaart, als privaat cliënteel.

Het uitvoeren van de concessies Solheide (Overijse) en Kelleveld (Hoeilaart) behoren tot onze absolute kerntaak. Het onderhoud en de uitbating van deze twee mooie druivensites, aangevuld met andere opdrachten, zijn prioriteit. Ook wegens de belangrijke uitstraling die beide sites hebben voor zowel de gemeenten als 3Wplus zelf.

Met de restauratie van de druivenserres hebben we hier in de Druivenstreek en ver daarbuiten een unieke positie als enige lokale professionele serrebouwer en –restaurateur. Keerzijde van het succes is een lange wachtlijst van aanvragen door particulieren.

Inwoners uit Hoeilaart die hun serre restaureren, krijgen van hun gemeente een subsidie. Voor meer info en voorwaarden: www.hoeilaart.be/premie-voor-het-restaureren-van-een-druivenserre

Onze zorg voor het plaatselijke erfgoed weerspiegelt zich eveneens in het verderzetten van de fel bejubelde cursus ‘word serrist’, de adoptie en verhuur van zowel serres als druivelaars en het opkweken van streekeigen plantgoed, dit in de vorm van gecertificeerde en geënte druivelaars. 3Wplus is als enige organisatie door het FAVV erkend om een heus plantenpaspoort af te leveren bij de verkoop van deze planten.

Contact en informatie: solheide@3wplus.be