Machelot

3Wplus staat vanaf september 2023 in voor de opvang in de basisscholen van Machelen. Ook in de schoolvakanties, met uitzondering van de paas- en zomervakantie, wordt opvang aangeboden. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen hier terecht.

Vind de nodige info snel terug

Waar staan we voor?

We staan voor een huiselijke sfeer waar het kind centraal staat. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. De begeleiding gaat persoonlijk om met de kinderen en biedt hen de nodige zorg en aandacht. Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen in onze kinderopvang. Samen helpen we kinderen groeien en bloeien.

Wanneer is de kinderopvang geopend?

 Tijdens schoolweken:

 • voorschools vanaf 7 uur
 • woensdagnamiddag- en avondopvang tot 18 uur
 • schoolvrije dagen van 7 uur tot 18 uur


In schoolvakanties (herfst/kerst/krokusvakantie): van 7 uur tot 18 uur

Waar bevindt de kinderopvang zich?

De kinderopvang wordt georganiseerd in de basisscholen.

Tijdens de vakantieperiodes gaat de opvang door op verschillende locaties die jaarlijks worden vastgelegd.

Hoeveel kost de kinderopvang?

Voorschools- en naschools:  

 • Enig kind: € 1,00 per begonnen half uur
 • Sociaal tarief: € 0,50 per begonnen halfuur

Woensdagnamiddag:

 • Enig kind: € 1,00 per begonnen half uur
 • Vanaf twee kinderen van hetzelfde gezin: € 0,70 per begonnen halfuur
 • Sociaal tarief: € 0,50 per begonnen halfuur

Op schoolvrije dagen en tijdens vakantiedagen: 

 • € 14 per volledige dag  (>6u)
 • Vanaf twee kinderen van hetzelfde gezin: €11,00 per dag
 • Halve dag (<6u): 7,00 euro
 • Halve dag (Vanaf 2 kinderen): 5,00 euro
 • Sociaal tarief: 50%
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je kind opvangen kan alleen door de schriftelijke overeenkomst ingevuld terug te bezorgen of dit digitaal in te vullen: 

Schriftelijke overeenkomst

Persoonlijke logingegevens ontvangt u na het invullen van de schriftelijke overeenkomst. 

Je kind is op schooldagen altijd welkom, zonder vooraf in te schrijven.

Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen dient u, met uw persoonlijke logingegevens, in te schrijven via:

i-Active

De inschrijvingen voor schoolvakanties starten telkens maandag na de voorafgaande vakantie en eindigen een week voor de vakantie begint. De inschrijvingen voor schoolvrije dagen starten 14 dagen op voorhand en eindigen een week voor de schoolvrije dag. 

Hoe kan ik de kinderopvang contacteren?

Emily Deprez
Coördinator
Tamara Köse
Coördinator