Monumentenzorg

Wat doen we?

Onze monumentenploeg zorgt voor het onderhouden en in stand houden van waardevol erfgoed zoals kerken, kerkhofmuren, kapellen, standbeelden en grafmonumenten. Geen klus is ons teveel:

  • Dakgoten en regenafvoerpijpen reinigen
  • zolderruimten (toren en gewelven) ontruimen en stofvrij maken
  • loopbruggen boven de gewelven plaatsen en houten vloeren vervangen
  • voegwerk vernieuwen of herstellen
  • ijskelders renoveren
  • oorlogsmonumenten en grafzerken renoveren
  • poetsen in kerken
  • duivenweringen plaatsen en houtborende insecten monitoren en bestrijden
Voor wie doen we dit?
  • lokale besturen

Neem contact op voor meer informatie of voor een offerte

Danny Van Lijsebeth
Teamleider - projectverantwoordelijke Monumentenzorg