Energie

3Wplus helpt gemeentebesturen met behalen klimaatdoelstellingen

Tal van gemeenten in Halle-Vilvoorde krijgen ondersteuning van 3Wplus voor het behalen van de doelstellingen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) van de Vlaamse regering. De uitdagingen voor de gemeentebesturen zijn niet min, maar ze staan er niet alleen voor. Zo heeft 3Wplus een groenadviseur aangeworven die in 10 gemeenten inwoners helpt met het realiseren van een groendak, een geveltuin en/of ontharding. Gemeentebesturen betalen hiervoor 3000 euro en krijgen de helft terug via subsidies. Daarnaast zetten we bovenop de bestaande renovatiebegeleiders drie nieuwe renovatiebegeleiders in. Twee van het zullen in 18 wijken inwoners van a tot z begeleiden bij het energiezuinig maken van hun woning. Ook hier is de instapkost voor de gemeenten voor de helft subsidieerbaar. Het inschakelen van de derde, sociale renovatiebegeleider kost de gemeente dan weer niets.

Info: katrien.vervloet@3wplus.be

Gepubliceerd op 24 januari 2022