Energie

Meergezinswoningen in Vilvoorde opsporen en duurzamer maken

De stad Vilvoorde en 3Wplus sporen samen verwaarloosde en verouderde meergezinswoningen op om ze nadien duurzaam te renoveren.

Het stadsbestuur van Vilvoorde doet samen met 3Wplus al heel wat om mensen aan te moedigen om hun woning energetisch te renoveren. ‘Alleen was het niet altijd gemakke­lijk om de eigenaars en bewoners van meergezinswoningen te bereiken’, legt projectme­dewerker Natalie Geyskens uit. ‘Nochtans zijn er veel verwaarloosde en verouderde meergezinswoningen die veel energie verbruiken.’

Daarom werd het pioniersproject ‘Actief verduurzamen van meergezinswoningen’ in het leven geroepen. ‘We gaan zeer actief op zoek naar eigenaars van meergezinswoningen om hen aan te moedigen om te renoveren en hen daarin te begeleiden. In een eerste fase hebben we het project zo breed mogelijk kenbaar proberen maken, en op die manier hebben al verschillende eigenaars zich aangediend’, verduidelijkt Geyskens. ‘In een tweede fase baseren we ons op de conformiteitsattesten om eigenaars van ongeschikte en onbewoon­bare panden op te sporen. We proberen met ieder van hen contact op te nemen om te zien of we ondersteuning kunnen bieden.