3Wplus

Omvorming 3Wplus naar dienst-verlenende vereniging gaat niet door

De omvorming van 3Wplus naar een dienstverlenende verenging (DV) gaat niet door.

Binnen de raad van bestuur was vorig jaar het idee ontstaan om de huidige structuur met 4 vzw’s te vereenvoudigen om zo de transparantie en de democratische controle vanuit de lokale besturen te verhogen. ‘Eind vorig jaar werd de omvorming echter in vraag gesteld binnen het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, waarna een politiek overleg volgde in januari. Daar werd duidelijk dat er onvoldoende politiek draagvlak bestond’, zegt di­recteur Erwin Cuyx. ‘Daarop besliste de raad van bestuur van 3Wplus om het proces stop te zetten. We gaan de komende maanden op zoek naar andere manieren om onze struc­tuur te vereenvoudigen en transparanter te maken, met continuïteit voor de projecten en het personeel als uitgangspunt.’