3Wplus

Plannen en projecten van 3Wplus in 2024

Kinderopvang 

 • de verdere uitbouw van onze pedagogische visie op basis van het nieuwe kwaliteitshandboek 
 • de opstart van een nieuwe kinderdagverblijf in Asse 
 • intekenen op aanbestedingen die aansluiten bij onze visie en mogelijkheden 
 • de verhuis van ons kinderdagverblijf SAM in Strombeek-Bever 

Wonen & Energie 

 • de ingebruikname van een antennepunt in Halle voor ons Energiehuis 
 • de uitbouw van geïntegreerde woon- en energieloketten in de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde 
 • het invoeren van een CRM-systeem voor het beter beheren van klantgegevens 

Werk 

 • het bestaande kwaliteitslabel opnieuw behalen 
 • extra inzetten op veiligheid door dagelijkse controle van de veiligheidsmaatregelen 
 • heropstarten van nacalculatie voor beter zicht op kostenplaatje  

Hr & Finance 

 • het zwaartepunt bij vormingen verleggen naar vaktechnische opleidingen 
 • organiseren van sociaal overleg met werknemersafvaardiging die afspiegeling is van organisatie 
 • overstap naar Liantis voor meer efficiënte en minder kosten 
 • omzetten van personeelsenquête in concrete acties 
 • behalen van 3 procent winst 

Gebouw en omgeving 

 • nieuw dak op loods aanleggen en asbest verwijderen 
 • bouw van fietsenstalling met laadinfrastructuur 
 • installatie van twee extra laadpunten voor elektrische voertuigen 

 INFO: erwin.cuyx@3wplus.be

Gepubliceerd op 18 december 2023