3Wplus

Voor het eerst sociaal overleg bij 3Wplus 

Met de oprichting van twee overlegorganen heeft het personeel van 3Wplus nu ook officieel inspraak.

De eerste sociale verkiezingen binnen 3Wplus, georganiseerd in november van vorig jaar, hebben geleid tot de oprichting van twee overlegorganen. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk staat onder andere in voor een gezonde werkomgeving, het voorkomen van arbeidsongevallen en de aanpak van stress op het werk. De ondernemingsraad geeft advies over opleidingen en het personeelsbeleid en kijkt toe op het arbeidsreglement, vakantiedagen en uurroosters.

De vier verkozen werknemers maken deel uit van beide overlegorganen, net als directeur Erwin Cuyx en drie teamleiders. Eén keer per maand zit het achttal rond de tafel. ‘We hebben er al enkele vruchtbare vergaderingen opzitten’, zegt Cuyx. ‘De personeelsafgevaardigden hebben al positief advies gegeven over de overname van de kinderopvang in Grimbergen. Binnenkort leggen we een vormingsplan en de herziening van het arbeidsreglement voor.’ Afgevaardigde Ursula De Langhe wijst op de meerwaarde van het sociaal overleg. ‘Via het overleg krijgen we informatie over hoe de organisatie 3Wplus ervoor staat. Die informatie komt tot bij het personeel doordat het verslag van de vergaderingen wordt opgehangen en doorgestuurd. Over de meeste thema’s hebben we een adviserende rol, al hebben we ook soms beslissingsrecht.’