Wonen

Woonloketten breiden uit met meldpunt

Sinds begin dit jaar kunnen inwoners terecht bij de woonloketten van 3Wplus om problematische situaties op vlak van wonen te melden.

De woonloketten van 3Wplus zijn voortaan uitgerust met een meldpunt Wonen zodat burgers problematische situaties rond wonen vlot en in alle vertrouwen kunnen doorspelen. Die meldingen kunnen gaan over woningkwaliteit zoals elektriciteitsproblemen, vocht- en schimmelvorming, CO2-gevaar en leegstand. Ook mogelijke discriminatie op de huurmarkt kan gemeld worden via het meldpunt. Het doorgeven van de meldingen kan zowel via de woonconsulenten als via de website van 3Wplus.

Na de melding neemt het woonloket zo snel mogelijk contact met de melder op om tot een oplossing te komen. Voor kwaliteitsproblemen is de procedure van Wonen-Vlaanderen van toepassing, waarbij geprobeerd wordt om het probleem aan te pakken in overleg met de eigenaar. De gemeente neemt daarbij een objectief standpunt in, maar aarzelt niet om op te treden indien nodig. Discriminatie lost de woonconsulent niet zelf op. Alle klachten hierover moeten immers aan Unia worden doorgegeven.

INFO: woonbeleid@3wplus.be