Wonen

Woonwinkel Pajottenland helpt gemeenten met uitwerken ouderenbeleid

Woonwinkel Pajottenland onderzoekt hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat de ouder wordende bevolking kwaliteitsvol kan blijven wonen in de streek.

De Woonwinkels van 3Wplus doen meer dan enkel burgers helpen met hun woonvragen. Ze ondersteunen ook mee het woonbeleid van de gemeenten en voeren daarvoor zelfs onderzoek uit. Zo bestudeert Woonwinkel Pajottenland voor zijn zes aangesloten gemeenten Bever, Galmaarden,  Gooik, Herne, Lennik en Pepingen hoe rekening kan gehouden worden met de stijgende gemiddelde leeftijd van de inwoners.  ‘Vooral het plattenland zal grijs kleuren. Heel wat ouderen zullen zorg nodig hebben, maar de vraag is of de woning en de omgeving zich daar toe lenen. Want in dunbevolkte gebieden zijn er vaak weinig voorzieningen’, zegt Lynsey Vandeborne, coördinator van Woonwinkel Pajottenland. ‘Uit ons onderzoek moeten adviezen over onder meer vervoer, bereikbaarheid en sociale contacten voortvloeien. Ons onderzoek moet voor de gemeenten een leidraad zijn voor het nemen van initiatieven voor ouderen zoals aanpassingen aan de woning, ondersteuning rond verplaatsingen en het organiseren en coördineren van zorg.’