Boomerang

De gemeentelijke kinderopvang ‘Boomerang’ is een samenwerkingsverband tussen de vzw 3Wplus Kinderopvang en het gemeentebestuur Wemmel. De opvang is bestemd voor kinderen die school lopen in een van de Wemmelse basisscholen en kinderen die elders naar school gaan maar wel in Wemmel wonen.


!! Si vous voulez l'information en français, contactez-nous via opvang.wemmel@3wplus.be

Vind de nodige info snel terug

Waar staat Boomerang voor?

Opvang Boomerang staat voor een huiselijke sfeer waar het kind centraal staat. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. De begeleiding gaat persoonlijk om met de kinderen en biedt hen de nodige zorg en aandacht. Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen in onze Boomerang.

Wanneer is Boomerang open?

We zorgen voor binnenschoolse opvang op volgende momenten:

 • ochtendopvang vanaf 7 uur
 • avondopvang tot 18 uur
 • woensdagnamiddag tot 18 uur
 • tijdens de middagpauze
 • tijdens pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en brugdagen van 7 tot 18 uur

We zorgen elke schoolvakantie voor vakantieopvang in de gemeentelijke basisschool van 7 tot 18 uur.

Opgelet: op wettelijke feestdagen is er geen kinderopvang

Waar is Boomerang?

Binnenschoolse opvang in de volgende scholen:

 • Nederlandstalige gemeentelijke Basisschool Wemmel (J. Vanden Broeckstraat 29, 1780 Wemmel)
 • GO! Basisschool Kameleon (Diepestraat 28, 1780 Wemmel)
 • Sint-Jozefsschool (Kaasmarkt 38, 1780 Wemmel)
 • Vrije Basisschool Mater Dei (Zalighedenlaan 16, 1780 Wemmel)
 • Franstalige gemeentelijke basisschool (Winkel 56, 1780 Wemmel)
 • Franstalig basisonderwijs, kleuterschool (Prins Boudewijn 15, 1780 Wemmel)

Vakantieopvang in:

 • Nederlandstalige gemeentelijke Basisschool Wemmel (J. Vanden Broeckstraat 29, 1780 Wemmel)
 • Franstalige lagere school (Winkel 56, 1780 Wemmel)
Hoeveel kost Boomerang?

OP SCHOOLDAGEN

 • 1€ per begonnen halfuur tijdens de ochtend-, avond- en woensdagnamiddagopvang (met een maximum van 7€)
 • 9€: middagopvang forfait per maand
   

OP VAKANTIEDAGEN

 • 7€ per halve schoolvrije dag
 • 14€ per hele schoolvrije dag
 • 7€ of 14€ bij laattijdige annulatie

OP SCHOOLVRIJE DAGEN 

 • 7€ per halve schoolvrije dag
 • 14€ per volledige schoolvrije dag
 • 7€ of 14€ bij laattijdige annulatie

KORTINGEN

 • Een korting van 20% wordt toegekend vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin dat gebruik maakt van de buitenschoolse opvang en vakantieopvang.
 • Een sociaal tarief van 40% op de totale factuur wordt toegekend indien de ouder of ouders recht hebben op verhoogde tegemoetkomingen.

De kortingen kunnen niet gecombineerd worden en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegestaan.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Inschrijven voor de voor-en naschoolse opvang is niet nodig. Je moet je kind wel registreren. Dit kan via deze weg:

Registreren

Je hoeft enkel voor de vakantieopvang in te schrijven. Je schrijft je kind minstens 48 uur voorafgaand aan de gewenste opvangdag in via: 

I-Active

Je login kan je aanvragen via opvang.wemmel@3wplus.be. Je login moet je 12 uur na ontvangst valideren met een paswoord. Pas dan heb je toegang tot i-Active. 

Let op! Schrijf tijdig in want het maximum aantal opvangplaatsen ligt tijdens elke vakantieperiode vast.

Hoe kan ik Boomerang contacteren?

Lies De Vlaminck
Coördinator
Nils Vermeiren
Coördinator
Nadia Damiri
Coördinator

Volg ons ook via facebook!