Boomerang

De gemeentelijke kinderopvang ‘Boomerang’ is een samenwerkingsverband tussen de vzw 3Wplus Kinderopvang en het gemeentebestuur Wemmel. De opvang is bestemd voor:
• kinderen die school lopen in een van de Wemmelse basisscholen
• kinderen die elders naar school gaan maar wel in Wemmel wonen


!! Si vous voulez l'information en français, contactez-nous via opvang.wemmel@3wplus.be

Vind de nodige info snel terug

Waar staat Boomerang voor?

Opvang Boomerang staat voor een huiselijke sfeer waar het kind centraal staat. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. De begeleiding gaat persoonlijk om met de kinderen en biedt hen de nodige zorg en aandacht. Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen in onze Boomerang.

Wanneer is Boomerang open?

We zorgen voor binnenschoolse opvang op volgende momenten:

 • voorschools vanaf 7 uur
 • naschools tot 18 uur
 • woensdagnamiddag tot 18 uur
 • tijdens de middagpauze *
 • tijdens pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en brugdagen van 7 tot 18 uur

  (*Als je kind niet in de middagopvang blijft, moet je dit bij het begin van elk schooljaar schriftelijk melden via vtw@wemmel.be . Ook wanneer er zich een wijziging voordoet in de loop van het jaar, moet dit gemeld worden. Zo niet ontvang je toch een factuur.)


We zorgen elke schoolvakantie voor vakantieopvang in de gemeentelijke basisschool van 7 tot 18 uur.

Opgelet: op wettelijke feestdagen is er geen kinderopvang

Hoeveel kost Boomerang?

OP SCHOOLDAGEN

 • ochtendopvang: € 0,64 per dag (vanaf 7u tot een kwartier voor de aanvang van de les)
 • middagopvang (niet op woensdag): € 7,38 forfaitbedrag per maand (vanaf een kwartier na het einde van de laatste les in de voormiddag tot een kwartier voor de aanvang van de eerste les in de namiddag)
 • avondopvang: € 2,64 per dag (vanaf een kwartier na het beëindigen van de laatste les tot 18u)
 • woensdagopvang 12-14u: € 2,11 per dag (vanaf een kwartier na de laatste les)
 • woensdagopvang 14-18u: € 4,22 per dag 
 • Woensdagopvang 12-18u: € 6,32 per dag 


OP VAKANTIEDAGEN

 • halve vakantiedag (7-13u of 12-18u): 6,32 €
 • volledige schoolvrije dag: 12,65 €
 • vakantieweek met officiële feestdag (4-dagenweek): 41,74 € per week 
 • volledige vakantieweek (5-dagenweek): 50,59 € per week


OP SCHOOLVRIJE DAGEN (pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag, brugdag en laatste schooldag) 

 • halve schoolvrije dag: 6,32 €
 • volledige schoolvrije dag: 12,65 €

In bepaalde gevallen heb je recht op een korting. Dit staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Je hoeft enkel voor de vakantieopvang in te schrijven. Je schrijft je kind minstens 3 werkdagen voorafgaand aan de gewenste opvangdag in via: 

I-School

Je login kan je aanvragen bij de school van je kind of bij de dienst Vrije tijd & Welzijn via e-mail. Je login moet je 12 uur na ontvangst valideren met een paswoord. Pas dan heb je toegang tot i-school. 

Let op! Schrijf tijdig in want het maximum aantal opvangplaatsen ligt tijdens elke vakantieperiode vast.

Hoe kan ik Boomerang contacteren?

Virginie Priem
Coördinator Boomerang
Nadia Damiri
Adjunct coördinator

Volg ons ook via facebook!